Etevälle langetettu kirous

Jos Etevän katse vielä lankeaa Sinilähteen lähteelle, muuttuu lähteen vesi saastaiseksi, hedelmättömäksi mudaksi. :(

Etevälle langetettu kirous

Suuripuu MuadMouse MuadMouse